1. Uvod
Politika privatnosti pruža informacije o tome koje Vaše podatke o ličnosti Mona hotel management doo Beograd obrađuje, na koji način i u koje svrhe, kao i koja prava imate u vezi obrade vaših ličnih podataka.
Podaci o ličnosti su bilo koji podaci koje Vas identifikuju ili koji Vas mogu identifikovati, poput Vašeg imena i prezimena, dana rođenja, poštanske adrese, e-mail ili fizičke adrese, broja telefona, IP adrese, broja Vaše platne kartice ili bankovnog računa i slično.

2. Rukovalac podataka
Rukovalac obrade podataka o ličnosti je Mona hotel Management doo Beograd (Stari Grad), Cara Uroša 62-64, Beograd, tel: 011/4004295, e-mail: office@monahm.com.

3. Prikupljanje i obrada podataka o ličnosti
Zaštita Vaših ličnih podataka je za nas od posebne važnosti. Vaši će se lični podaci obrađivati samo u meri u kojoj je to dopušteno zakonom i koliko je potrebno za ispunjenje odgovarajuće svrhe (kao što su na primer: registrovanje gostiju u našim hotelima i pred nadležnim organima, pružanje usluga, slanje informativnih materijala poput newsletter-a, sprovođenje SMS kampanja i slično).
a) Podaci o ličnosti koje prikupljamo i obrađujemo u svrhu ispunjenja naših zakonom propisanih obaveza, odnosno prijavljivanja gosta hotela nadležnim organima Republike Srbije: - ime i prezime; - datum rođenja; - mesto rođenja; - prebivalište: mesto, država, poštanski broj; - državljanstvo; - pol; - dužina boravka u našem hotelu; - podaci o identifikacionom dokumentu (lična karta ili pasoš)
Gore navedene podatke obrađujemo kako bismo ispunili našu zakonsku obavezu da inostrane goste prijavimo nadležnim organima Republike Srbije.
b) Podaci o ličnosti koje prikupljamo i obrađujemo u svrhu ispunjenja ugovornih obaveza prema Vama, odnosno kako bismo Vas registrovali u našem hotelu i pružili Vam naše usluge: - ime i prezime; - pol; - adresa; - podaci o identifikacionom dokumentu (lična karta ili pasoš); - e-mail adresa; - broj telefona;
- broj kreditne kartice i podaci o plaćanju; - Vaše eventualne preferencije u vezi sa vrstom sobe, pogleda iz sobe, dodatnih paketa i slično; - broj registarske tablice Vašeg automobila, kako bismo Vam obezbedili parking mesto, odnosno uverili se da ste zaista gost našeg hotela koji ima pravo na parking mesto.
Gore navedene podatke obrađujemo na osnovu ugovora koji zaključujemo sa Vama, a u cilju pružanja i naplate naših usluga.
c) Podaci o ličnosti koji se obrađuju kako bismo Vam pružili  informacije o personalizovanim ponudama i uslugama kompanije Mona hotel management doo, kao i u svrhu kontaktiranja za sprovođenje anketa: - ime i prezime; - državljanstvo; - adresa; - broj mobilnog telefona; - e-mail adresa.
Gore navedene podatke obrađujemo na osnovu našeg legitimnog interesa, kako bismo Vam ponudili konkretne usluge i pogodnosti. Navedene podatke koristimo za slanje e-mailova, SMS-ova i naših newsletter-a, kao i za anketiranje naših gostiju, a u cilju poboljšanja naše ponude i pružanja najbolje moguće usluge. U slučaju da ne želite da Vas obaveštavamo o našoj ponudi, uslugama i pogodnostima, u svakom trenutku možete uložiti prigovor na našu kontakt adresu, a mi ćemo prestati sa obradom Vaših ličnih podataka u ovu svrhu.
d) Podaci koje prikupljamo i obrađujemo u cilju promovisanja događaja koji se održavaju u našim hotelima
Imamo legitiman interes da fotografišemo učesnike događaja i kurseva koji se održavaju u našim hotelima, kako bi takve fotografije  objavljivali na našoj web stranici u marketinške svrhe. Ako se ne slažete s gore navedenim, možete podneti prigovor obradi i objavljivanju fotografija u bilo kojem trenutku na recepciji hotela,  ili putem e-maila na office@monahm.com.
e) Podaci koje prikupljamo i obrađujemo u svrhu obezbeđenja sigurnosti osoba u našim hotelima
U svrhu obezbeđenja Vaše sigurnosti, imamo legitimni interes vršenja videonadzora, koji može biti postavljen na ulazu hotela, recepciji, kuhinjskim prostorijama, ulazima u garažu, prostoru oko wellness objekata, te oko prostorija za osoblje. 
Videozapise čuvamo najviše do 30 dana.

4. Sa kime delimo Vaše podatke o ličnosti?
Vaše lične podatke ne delimo sa trećim licima, osim u sledećim slučajevima: - kako bismo ispunili obaveze koje propisuje zakonon, poput sarađivanja sa nadležnim policijskim i krivičnim organima; - kako bismo Vam omogućili pružanje usluga izvan hotelskog područja, na osnovu Vašeg zahteva (npr. organizovanje taxi prevoza, rezervacija restorana, itd.);
- kod hitnih slučajeva, u situaciji kada moramo da Vaše podatke prosledimo ovlašćenom medicinskom osoblju da bismo zaštitili Vaše vitalne interese; - na osnovu Vašeg pristanka; - kako bismo Vam naplatili naše usluge, Vaše bankovne podatke delimo sa pružaocima elektroniskih platnih usluga.
Takođe možemo Vaše podatke deliti sa trećim licima, kako bi nam ta lica pružila tehničku pomoć  u cilju omogućavanja slanja naših newsletter-a, sprovođenja SMS kampanja i slično. 

5. Google Analytics i kolačići
Naš web sajt koristi Google Analytics, servis za internet analitiku koji je napravljen od strane kompanije Google ("Google"). Google Analytics koristi tzv. "kolačiće" (tekstualni fajlovi koji se nalaze na računalima korisnika) i koji omogućavaju analizu stranica koje se posećuju. U slučaju aktiviranja anonimizacije IP na našim web stranicama, IP adresa Google korisnika će prethodno biti skraćena unutar države članice EU ili unutar država članica Europske ekonomske zajednice. Samo u izuzetnim slučajevima će pune IP adrese biti dostavljene Google serverima u SAD i tamo biti skraćene. IP anonimizacija je aktivna na našim web stranicama. U ime operatera web stranica, Google koristi ove informacije za evaluaciju korišćenja web stranica od strane korisnika, za izradu izveštaja o aktivnosti na web stranicama kao i za pružanje daljnih usluga u vezi s korišćenjem web stranica i uopše interneta operateru web stranica. Skraćena IP adresa koja je pružena od strane Google Analytics unutar pretraživača korisnika se neće spajati s bilo kakvim drugim podacima koje Google ima. Korisnici mogu sprečiti čuvanje kolačića kroz kroz odgovarajuća podešavanja pretraživača. Dalje, korisnici mogu sprečiti prikupljanje podataka (uključujući njihove IP adrese) koje prikupljaju kolačići kao i obradu ovih podataka od strane Google-a tako što će skinuti i instalirati dodatak za pretraživač koji je dostupan na sledećem linku: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de Za više informacija o korišćenju podataka za svrhe marketinga od strane Googl-a, podešavanja i mogućnost opt-out, molimo posetite Googlovu web stranicu: https://www.google.com/intl/en/policies/privacy/partners/ ("Kako Google koristi informacije od web stranica i aplikacija koje koriste naše usluge"), http://www.google.com/policies/technologies/ads ("Korišćenje podataka za svrhe promoviranja"), http://www.google.com/settings/ads ("Upravljanje informacija koje Google koristi da bi Vam pokazao reklame") kao i http://www.google.com/ads/preferences/ ("Odredite koje reklame će Vam Google prikazivati"). 

6. Trajanje obrade  
Vaše lične podatke čuvamo samo u rokovima koji su propisani zakonom, ili onoliko koliko je neophodno da se ispuni svrha zbog kojih te podatke obrađujemo
7.Sigurnost podataka  
Nama je stalo da Vaši podaci budu sigurni i zaštićeni. U skladu sa tim, implementirali smo    odgovarajuće tehničke i organizacione mere kako bi osigurali Vaše lične podataka od slučajnog ili namernog manipulisanja, gubitka, uništenja, izmene i neovlašćenog otkrivanja. 

8. Iznošenje Vaših podataka iz Republike Srbije
Svi Vaši podaci o ličnosti koje obrađujemo se nalaze na serverima lociranim na teritoriji Republike Srbije, te ne nameravamo da Vaše podatke iznosimo iz Republike Srbije.

9. Vaša prava
Vezano za obradu Vaših podataka, imate sledeća zakonom propisana prava:
a) Pravo na kopiju
Ukoliko želite da Vam dostavimo kopiju Vaših ličnih podataka koje obrađujemo, možete nam se obratiti sa zahtevom za dostavljanje takve kopije.
b) Pravo na pristup
Imate pravo da od nas zahtevate informacije o tome da li obrađujemo Vaše podatke o ličnosti i imate pravo da pristupite tim podacima.
c) Pravo na ispravku
Imate pravo da nam se, ukoliko smatrate da su Vaši podaci o ličnosti koje obrađujemo netačni ili nepotpuni,  obratite sa zahtevom za ispravku ili dopunu takvih podataka.
d) Pravo na brisanje i pravo na ograničenje obrade
Ukoliko želite da ograničite obradu Vaših ličnih podataka, odnosno želite da ih obrišemo i prestanemo sa obradom, možete nam se obratiti sa odgovarajućim zahtevom, a mi ćemo udovoljiti istom u skladu sa zakonom.
e) Pravo na prenosivost podataka 
Imate pravo da od nas zahtevate da lične podatke koje ste nam dostavili od nas primite u strukturisanom, uobičajeno korišćenom i elektronski čitljivom obliku, i pravo da ove podatke prenesete drugom rukovacu bez ometanja.
f) Pravo na prigovor 
Ukoliko smatrate da je to opravdano, imate pravo da u svakom trenutku uložite prigovor na obradu ličnih podataka koja  je potrebna radi ostvarenja naših legitimnih interesa, a mi ćemo, ukoliko postoje zakonski razlozi za to, prekinuti sa takvom obradom.  
Imate pravo prigovoriti direktnom marketingu, odnosno promotivnim emailovima, sms porukama ili newsletterima koje Vam šaljemo, odnosno imate pravo prigovoriti profilisanju u bilo kojem trenutku bez navođenja razloga za prigovor.
g) Pravo da opozovete pristanak
U slučajevima u kojima obrađujemo Vaše podatke na osnovu pristanka, možete povući Vaš pristanak u bilo koje doba, na osnovu čega ćemo prestati sa takvom obradom.
h) Pravo na pritužbu
Ako smatrate da obrađujemo Vaše podatke u suprotnosti sa zakonom, imate pravo da Povereniku za zaštitu podataka o ličnosti podnesete pritužbu, u skladu sa zakonom.

10. Ostvarivanje Vaših prava 
Kako biste ostvarili gore navedena prava, molimo Vas da nas kontaktirate putem e-mail adrese: office@monahm.com. 
U slučaju da ste nas kontkatirali da gore navedeno e-mail adresu radi ostvarenja nekog od Vaših prava i ukoliko Vas ne možemo identifikovati na osnovu podataka koje imamo, postoji mogućnost da ćemo morati  da od Vas zahtevamo dodatne informacije, kako bismo, u skladu sa zakonom, udovoljili Vašem zahtevu.

11. Izmene i dopune Politike privatnosti
Ukoliko odlučimo da izmenimo Politiku privatnosti, sve izmene ćemo postaviti ovde, a Vas ohrabrujemo da, sa vremena na vreme, pogledate eventualne izmenjene verzije Politike privatnosti. U slučaju da nove izmene Politike privatnosti nalažu nove načine obrade Vaših podataka o ličnosti za koje je, u skladu sa zakonom, potreban Vaš pristanak, mi ćemo takav pristanak od Vas naknadno tražiti.