SIROGOJNO I STOPIĆA PEĆINA

Sirogojno je selo smešteno na istočnom obodu zlatiborske visoravni.

U njemu se nalazi muzej na otvorenom “Staro selo”, koji je jedan od najznačajnijih turističkih objekata ovog kraja u kojem je prikazan život seoske porodice s kraja XIX i početka XX veka. Svi objekti i pokućstvo su autentični i preneti na muzejski prostor koji se prostire na površini od 4,5 ha.

Nedaleko od Zlatibora, na putu za Sirogojno, nalazi se Stopića pećina, otkrivena 1901. godine.

Zbog jedinstvene lepote svojih oblika predstavlja izuzetno zanimljivu turističku destinaciju i ubraja se u najlepše pećine u Srbiji. Sastoji se od pet celina: Svetla dvorana, Tamna dvorana, Velika sala sa kadama, Kanal sa kadama i Rečni kanal.