Nedaleko od Zlatibora, na putu za Sirogojno, pored mesta Rožanstvo, nalazi se Stopića pećina, otkrivena 1901. godine. Zbog jedinstvene lepote svojih oblika predstavlja izuzetno zanimljivu turističku destinaciju i ubraja se u najlepše pećine u Srbiji. 

Pećina je duga 2000 metara, a u nekim delovima ima visinu i od 50 metara.

Sastoji se od 5 celina: Svetla dvorana, Tamna dvorana, Velika sala sa kadama, Kanal sa kadama i Rečni kanal. Turistički deo pećine ima nekoliko atraktivnih elemenata i prelepih pećinskih ukrasa: prostrani ulaz, Dugure, odnosno otvore na tavanici, siparsku kupu „Pseće groblje“, vodopad „Izvor života“, koji je visok 9,44m i niz bigrenih kada, odnosno udubljenja oivičenih kamenim zidovima u kojima se nakuplja voda, koja kada nadođe, pretače iz njih u vidu jedinstvenih kaskada.

U blizini Užica, na putu ka Beogradu, u severnom podnožju Drežničke gradine (932 m.n.v.) nalazi se Potpećka pećina. Ulaz u Potpećku pećinu spada u red monumentalnih dela prirode. 

Pećina je izvorskog tipa: nju su izgradile vode ponornica koje poniru u Drežničkoj dolini, a razlikuju se dva glavna sprata pećinskih kanala: stariji – Gornja pećina i mlađi – Donja pećina. Ulazni kanal je zajednički za oba horizonta, pošto je nastao razaranjem međuspratne konstrukcije i njihovim spajanjem.

Bogatstvo pećinskog nakita spada u red veoma retkih u kraškim pećinama.