Jedna od najlepših železnickih trasa na svetu, prolazila je do 1974. neposredno kraj Zlatibora, Mokrom Gorom. Voz danas ponovo saobraća, kao turisticka atrakcija.

Parna lokomotiva probija se kroz stenovite tesnace, useke, trasom na kojoj pruga pravi neobičnu putanju u obliku broja osam, pa se i naziva "Šarganska osmica". Pruga je duga 13,5km, prolazi kroz 22 tunela, i preko desetak mostova i vijadukta.