Na samo 5 minuta vožnje od našeg hotela nalazi se staza kružnog oblika dužine 5km koja vodi kroz prelepe livade i šume Zlatibora i koja predstavlja start i cilj za vaš team building. Na njoj je postavljeno 8 tačaka koje treba pronaći određenim redosledom kako je ucrtano na mapama i najbolje od svega jeste to što se sve dešava u prirodi na svežem zlatiborskom vazduhu. Dobijate karte za orientiring sa ucrtanim kontrolnim tačkama i nakon podele u timove i odabira vođe tima, avantura može da počne. Kada pronađete tačku onda se zajedničkim snagama pristupa rešavanju problema. Za svaki zadatak, koji je vremenski ograničen na 10 minuta se meri vreme i pišu se kazneni poeni.

Outdoor zadaci su koncipirani tako da svi moraju da učestvuju u rešenju problema tako da se vođe timova menjaju, a samim tim i vaše strategije. Ovo je igra poverenja izmedju team leader-a i članova tima. Od team leader-a zavisi da li će pronaći tačku na vreme, a takođe od postavljanja taktike zavisi i rešenje zadataka na kontrolnim tačkama. Sa druge strane, svi outdoor zadaci su tako koncipirani da traže maksimalnu koncentraciju i poverenje između članova tima. Da bi se završio kompletan krug potrebnio je oko 3h. 

Ako je ovo Vaša avantura, kontaktirajte nas za dodatne informacije:

  • Email: sales@monahm.com