Splavarenje Drinom vam pruža priliku da uživate u zanosnoj Drini, poznatoj po svojim atraktivnim kanjonskim predelima, veštačkim jezerima i bogatstvom rečne ribe.

Reka Drina nastaje spajanjem Tare i Pive i kao da je uspela da divljinu ovih dveju reka ukroti i pripitomi. Oko njenih obala prostiru se kotlinska proširenja sa obradivim i naseljenim poljima, ali i strme obale klisurastog i kanjonskog tipa, obrasle vrbama, topolama i niskim žbunjem.

Ova aktivnost je idealna za sve koji žele da vide nešto novo i upoznaju ovaj kraj iz drugog ugla.

Radi potpunog uživanja u prirodnim atrakcijama u toku splavarenja se prave pauze, a za poseban doživljaj može se organizovati ručak u restoranu na reci.

Za ovu aktivnost, u zavisnosti od veličine grupe, potrebno je odvojiti od 3-5h.

Kontakt za organizovanje aktivnosti za grupe koje odsedaju u hotelu:

  • Email: sales@monahm.com